Les cookies pròpies i de tercers ens permeten millorar els nostres serveis. Al navegar pel nostre lloc web, acceptes la Politica de cookies de Pinsos Figueras SA.  OK
Avis legal -  Politica de cookies -  Politica de privacitat
Skip Navigation Links
 QUALITAT
La qualitat és la nostra prioritat, per aquest motiu, Pinsos Figueras és molt rigorós en la recepció de les matèries primeres.
Es realitzant periòdicament estrictes controls de qualitat mitjançant anàlisis químics i microbiològics de les matèries primeres i de els pinsos fabricats.

POLÍTICA DE QUALITAT

PINSOS FIGUERAS, SA disposa d’un marc definit per a l'establiment i revisió dels objectius de qualitat i seguretat alimentaria amb el compromís de donar compliment als requisits legals aplicables als productes mb la millora contínua del sistema de gestió.

La Direcció i tot el personal de PINSOS FIGUERAS estan d'acord en impulsar i mantenir els següents punts, dirigits a augmentar la satisfacció del client, millora de l'eficàcia del sistema, la qualitat dels pinsos fabricats i assegurar la imatge i reputació de la Qualitat dels pinsos oferts als Clients.

  • Aconseguir augmentar permanentment el grau de satisfacció dels nostres clients oferint uns pinsos compostos de qualitat que responguin, en tot moment, a les seves necessitats i compleixin amb els requisits consensuats entre les dues parts, per la legislació aplicable i per la nostra pròpia organització.

  • Incrementar de forma eficient la realització d'inversions en les instal·lacions,tecnologia i recursos humans i així poder donar resposta a les necessitats dels clients.

  • Seguir fabricant un producte respectuós amb el medi ambient amb el propòsit de realitzar formulacions amb % de nitrogen baixos i així disminuir l’aportació de nitrats als purins (aprofitant al màxim les aportacions nutricionals en les matèries primeres).

  • Consecució d'una bona entesa amb els proveïdors, que permeti garantir la qualitat de les nostres matèries primeres, additius i premescles, involucrant-los al nostre Sistema de Gestió.

La Direcció està compromesa a dotar l'organització dels recursos necessaris per al correcte desenvolupament dels processos i assegurar la qualitat i seguretat dels pinsos fabricats, mitjançant la qualificació i la formació continuada del personal per augmentar la seva capacitació i competència en la consecució de les seves activitats.

El Sistema de Gestió de la Qualitat disposa del suport total de la Direcció, que es compromet a que funcioni adequadament, a estimular la participació i el treball en equip per aconseguir els objectius establerts i millorar contínuament l'eficàcia del sistema.


Es disposen de dos línies de fabricació a fi i efecte de evitar contaminacions creuades.

Seguint la nostra política de qualitat Pinsos Figueras disposa de les següents certificacions:
TÜV ISO 9001:2008 (0.04.14290) Calitax Pinsos Compostos Calitax Sector Porcí
ISO 9001:2015 (0.04.14290)
Empresa certificadora: TÜV Rheinland
Sistema de Traçabilitat de
Pinsos Compostos
Reglament CE-178/2002. (TP-03.108)
Empresa certificadora: Calitax
Sistema de Traçabilitat en
el Sector Porcí
Reglament CE-178/2002.(TP-08.493)
Empresa certificadora: Calitax
Pinsos Figueras, S.A. · Ronda Monestir, 141 · 17820 Banyoles - Tels. 972 571040 972 575850 Fax 972 581265 info@pinsosfigueras.com